Select Page

รับบริหารนิติบุคคล รับบริหารคอนโด รับบริหารหมู่บ้านจัดสรร บริการด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินและชุมชน เช่น อาคารชุดพักอาศัย อาคารสำนักงาน เซอร์วิส อพาร์ทเม้นท์ อาคารสโมสรและหมู่บ้านจัดสรร เพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้าอสังหาริมทรัพย์ เช่น การจดทะเบียนอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรการ และจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

Total 0 Votes
0%